WLZ

WLZ 2022-01-11T15:23:43+00:00

WLZ staat voor Wet langdurige zorg. De WLZ is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

A&S Groep levert onder de WLZ persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, begeleiding groep en huishoudelijke hulp in de eigen leefomgeving. Dit in de vorm van een modulair pakket thuis (MPT).

Dagbesteding voor ouderen
Wilt u uw dag op een nuttige manier indelen? En sociale contacten onderhouden met andere mensen? Dan is dagbesteding misschien iets voor u. Dagbesteding voorkomt ook overbelasting van uw mantelzorgers.

Vormen van dagbesteding
Dagbesteding voor ouderen bestaat uit:
• Sociale activiteiten met lichte begeleiding
• Ontwikkelingsgerichte dagbesteding, gericht op leren.
• Gespecialiseerde dagbesteding met intensieve begeleiding en verzorging. Bijvoorbeeld voor iemand met dementie.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u zorg kunt krijgen vanuit de WLZ.

U kunt WLZ-zorg alleen thuis ontvangen als u met de beschikbare zorglevering gezond en veilig thuis kunt blijven wonen.

Zorg thuis kan in natura plaatsvinden of met een Persoonsgebonden Budget (PGB) of in een combinatie van beide.

U kunt uw keuze later altijd weer wijzigen en kiezen voor een andere vorm van zorg.

Voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK.

Voor meer informatie over WLZ eigen bijdrage klik hier.

Bent u benieuwd naar wat A&S Groep voor u of uw naasten kan betekenen op het gebied van zorg onder de WLZ?

Neem dan contact met ons op en vraag naar de V&V afdeling.

Hier vindt u de Algemene voorwaarden WLZ