Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria 2022-03-11T14:26:42+00:00

A&S Zorg levert in principe zorg aan iedereen die zorg wenst te ontvangen.
Hoe zwaar uw zorgbehoefte ook is, wij doen er alles aan zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen, tenzij dit medisch gezien niet verantwoord is. Om dit te kunnen waarborgen, hebben wij ervoor gekozen om in een aantal uitzonderingsgevallen geen zorg te verlenen. Hieronder kunt u lezen welke uitsluitingscriteria A&S Zorg hanteert.

A&S Zorg levert geen thuiszorg aan cliënten:

 • met problematisch c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;
 • met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • met ernstige psychiatrische stoornissen;
 • met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 • die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • die agressief gedrag vertonen tegen de medewerkers van A&S Zorg;
 • die de hulp van A&S Zorg niet accepteren;
 • die veelvuldig van adres veranderen;
 • die discrimineren jegens zorgverleners van A&S Zorg;
 • die andere cliënten of medewerkers seksueel intimideren;
 • die andere cliënten of medewerkers intimiderend gedrag vertonen;
 • die suïcidaal gedrag vertonen;
 • aan wie vrijheidsbeperking of dwang moet worden toegepast bij de verzorging en/of verpleging . (Vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet toegepast binnen onze organisatie);
 • die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van A&S Zorg.

Wanneer één van bovenstaande uitsluitingscriteria van toepassing is zullen wij samen met de cliënt naar een andere organisatie gaan zoeken waar de cliënt wel de gewenste zorg kan krijgen.