Missie en Visie

Missie en Visie 2018-03-22T12:56:07+00:00

Missie
Onze missie is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het leven en het toegankelijk maken van de zorg, educatie en sociale voorzieningen voor iedereen in ieders cultuur.

Visie
De A&S Groep B.V. houdt rekening met de levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond en godsdienstige gezindheid van haar cliënten tijdens de zorgverlening. Zij respecteert haar cliënten en heeft aandacht voor ze in al hun verscheidenheid, ook als het gaat om verschillen in etniciteit, ras, levensovertuiging, culturele achtergrond of seksuele geaardheid. Kwaliteit, respect en toegankelijkheid zijn de speerpunten.

Onze kernwaarden zijn

  • Kleinschaligheid
  • Menselijke maat
  • Efficiënte bedrijfsvoering
  • Klant centraal
  • Multiculturele organisatie op alle niveau’s
  • Meertalig personeel