Mantelzorgbeleid

Mantelzorgbeleid 2020-02-13T17:23:01+00:00

Onmisbare aanvulling

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Vaak is de partner of een van de kinderen de belangrijkste mantelzorger. Ook kunnen andere familieleden, vrienden of buren mantelzorg verlenen. Vaak zijn er meer mantelzorgers actief rond één persoon.

Handige internetsites

Voor mantelzorg kiest u vaak niet, het overkomt u. Simpelweg omdat u een emotionele band hebt met degene die hulp nodig heeft. Het is een dankbare, maar soms ook zware taak. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Op de onderstaande websites vindt u veel informatie:

Arnhem

www.mantelzorgcomplimentarnhem.nl
www.mezzo.nl
www.mvtarnhem.nl/steunpunt-mantelzorg
www.zodoenwehetinarnhem.nl
www.expertisecentrummantelzorg.nl
www.asgroep.nl

Eén aanspreekpunt

Als mantelzorger is de zorgmanager van A&S Zorg uw directe aanspreekpunt. Hier kunt u terecht met vragen die te maken hebben met de zorg en het welzijn van degene waar u mantelzorger voor bent.

Interesse?

Lijkt het u wat om zelf mantelzorger te worden, neem dan contact op met één van onze zorgmanagers en vraag naar ons mantelzorgbeleid. U kunt natuurlijk ook langskomen op onze vestiging.
Voor het aanvragen van een mantelzorg-card:

www.arnhem.nl/Inwoners/zorg_en_welzijn/Mantelzorg/mantelzorgcompliment