Informatie over zorgaanvraag

Informatie over zorgaanvraag 2022-12-05T15:02:02+00:00

De wachttijden

Wij hanteren in principe geen wachtlijsten.

Hoogte eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u precies moet betalen.

Hulpmiddelen

Er zijn twee regelingen voor hulpmiddelen die thuis gebruikt worden, namelijk de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
1. Hulpmiddelen voor verzorging, verpleging en revalidatie zitten in het basispakket van de
zorgverzekering (Zvw) en worden door uw zorgverzekeraar geregeld. U kunt deze tijdelijke
voorziening aanvragen bij uw zorgverzekeraar.
2. Hulpmiddelen en voorzieningen voor problemen op het gebied van zelfredzaamheid,
huishouden of mobiliteit in en om de woning worden door uw gemeente (Wmo) verzorgd.
Informatie over hulpmiddelen is te vinden op Hulpmiddelenwijzer. Uiteraard kunt u ook informatie inwinnen bij uw zorgverzekeraar of vrijblijvend contact opnemen met A&S Zorg.

Onafhankelijke Cliënt Ondersteuners (OCO)

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.
U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
U kunt bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen bij:

• Het maken van een keuze voor een zorgaanbod dat bij u past.
• Het vinden van en bemiddelen naar een geschikte (gecontracteerde) zorgaanbieder.
• Het samen met u opstellen van uw zorgplan voor VPT, MPT en PGB.
• De evaluatie van het zorgplan en het zorgaanbod, inclusief het bijstellen hiervan.

Hieronder vindt u de links naar onafhankelijke cliëntondersteuners

– Zorgbelang Gelderland: www.zorgbelanggelderland.nl

Gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort
– MEE Gelderse Poort: www.meegeldersepoort.nl

Meer weten over onafhankelijke cliëntondersteuning?

Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u informatie over Cliëntondersteuning.