Hulpmiddelen

Hulpmiddelen 2020-08-25T15:56:41+00:00

Er zijn twee regelingen voor hulpmiddelen die thuis gebruikt worden, namelijk de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
1. Hulpmiddelen voor verzorging, verpleging en revalidatie zitten in het basispakket van de
zorgverzekering (Zvw) en worden door uw zorgverzekeraar geregeld. U kunt deze tijdelijke
voorziening aanvragen bij uw zorgverzekeraar.
2. Hulpmiddelen en voorzieningen voor problemen op het gebied van zelfredzaamheid,
huishouden of mobiliteit in en om de woning worden door uw gemeente (Wmo) verzorgd.
Informatie over hulpmiddelen is te vinden op Hulpmiddelenwijzer. Uiteraard kunt u ook informatie inwinnen bij uw zorgverzekeraar of vrijblijvend contact opnemen met A&S Zorg.