Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning 2020-07-16T14:46:09+00:00

Algemene voorziening Huishoudelijke ondersteuning (AV-HO)

De inzet van AV-HO komt (zonder tussenkomst van de gemeente) rechtstreeks tot stand tussen u en de A&S Zorg.

AV-HO is bedoeld voor inwoners die vanwege een beperking niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociaal netwerk, een schoon en leefbaar huis te realiseren, de was te kunnen verzorgen en/of boodschappen te doen.

 

Huishoudelijke ondersteuning (HO)

Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld voor personen die thuis wonen met een vorm van beperking (conform de WMO 2015):

Zelfstandig wonende personen vanaf 18 jaar waarbij sprake is van zodanig fysieke beperkingen dat men langdurig niet in staat is het huishouden te doen.

Personen die zelf niet de (volledige) regie kunnen voeren en ondersteuning/sturing nodig hebben bij de uitvoering van het huishouden.

Inwoners voor wie de Algemene voorziening Huishoudelijke ondersteuning (AV-HO) niet toereikend is.

 

Combi-ondersteuning thuis (COT)

Combi-ondersteuning thuis is bedoeld voor personen die vanwege zware en/of complexe problematiek niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk, een schoon en leefbaar huis te realiseren. Door de ondersteuning is de inwoner in staat langer zelfstandig thuis te wonen of wordt ontlast. Er is geen of sterk verminderde eigen regie over het huishouden als gevolg van bijvoorbeeld verminderde sociale redzaamheid, gedragsproblemen en/of een psychische stoornis.

 

Gemeente Overbetuwe: Huishoudelijke Hulp

U heeft hulp bij het huishouden nodig. Bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken. Of iemand die helpt bij het opruimen of de afwas doen.

U kunt als inwoner van de Gemeente Overbetuwe op twee manieren uw hulpvraag voor hulp bij het huishouden stellen:

1. Hulpvraag via de Wmo

Stel uw hulpvraag aan team Sociaal Domein. Zij kijken met u naar de mogelijkheden.
De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand.

2. Zelf regelen via vouchers voor mantelzorgers en bij overmacht die is ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval, zware operatie of na een zware bevalling waarbij u uw huishouden niet meer zelfstandig kunt verrichten. U betaalt zelf een vast bedrag van 10,- per uur (de gemeente betaalt de rest). U kunt HHT rechtstreeks bij ons aanvragen. Bij de aanmelding wordt een mantelzorgverklaring meegestuurd.