Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning 2024-01-11T16:52:25+00:00

Huishoudelijke ondersteuning

Lukt het niet meer om zelf je huis schoon en netjes te houden? Of om zelf de was te doen? Als niemand in je omgeving je hierbij kan helpen, kan huishoudelijke ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uitkomst bieden.
Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld voor inwoners die niet of onvoldoende in staat zijn om op eigen kracht of met behulp van het sociaal netwerk een schone, leefbare woonruimte te realiseren. U voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • U bent 75 jaar of ouder en woont zelfstandig.
 • U bent tussen 18-74 jaar met een lichamelijke beperking die langer dan 6 weken duurt.
 • U verleent mantelzorg en bent overbelast of dreigt overbelast te raken.
 • U heeft hulp nodig na behandeling in het ziekenhuis.

Overige voorwaarden

Als u aan 1 van bovenstaande voorwaarden voldoet, dan komt u wellicht in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning door de thuiszorg. Officieel wordt deze hulp de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning genoemd.

Daarnaast is het belangrijk dat

 • u geen zorg ontvangt vanuit de maatwerk voorziening huishoudelijke ondersteuning of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • u bent in staat om uit te leggen wat er schoon gemaakt dient te worden.
 • u heeft geen huisgenoten die wel het huishouden kunnen doen;
 • u kunt geen of onvoldoende hulp krijgen van familie, vrienden, buren of kennissen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden van deze algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Omvang uren huishoudelijke ondersteuning

 • Gemeente Arnhem maximaal 2,5 uur per week per huishouden
 • Gemeente Overbetuwe maximaal 3 uur per week per huishouden

Taken huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning is er voor het doen van lichte en zwaardere huishoudelijke taken. Taken die hieronder kunnen vallen, zijn bed opmaken en/of verschonen, stoffen, afwassen, kamers opruimen, vuilniszak wisselen, opruimen huishoudelijk afval, stofzuigen, dweilen en schrobben/soppen sanitair en keuken. Ook kan huishoudelijk ondersteuning helpen bij het doen van boodschappen en bij het zorgen voor schone was, waarbij u zelf zorgt voor strijkvrij wasgoed. Een huishoudelijke hulpverlener kijkt met u wat van belang is voor het schoon en leefbaar houden van uw leefruimte, waarbij het niet mogelijk is om rekening te houden met de grootte van het huis.

Kosten huishoudelijke ondersteuning

U betaalt een eigen bijdrage van €19 per maand aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt hierover vanzelf een factuur vanuit het CAK. Op de website van het CAK kunt u controleren of u wel of niet een eigen bijdrage moet betalen.

Inwoners van Arnhem kunnen huishoudelijke ondersteuning via Centrale Toegang Huishoudelijke ondersteuning aanvragen

U meldt zich telefonisch aan bij de centrale toegang huishoudelijke ondersteuning via 088-2260066 (bereikbaar op: ma, di, wo en vr van 9 tot 12 uur)

De medewerkers van de centrale toegang gaan met je in gesprek, soms is een keukentafelgesprek nodig.

 • De medewerker brengt uw situatie in kaart en bekijkt wat in uw situatie van toepassing is.
 • Indien van toepassing meldt de medewerker u aan bij een thuiszorgorganisatie. In verband met de lange wachttijden kan het enige tijd duren voor u aan de beurt bent.
 • Er wordt direct contact met u opgenomen wanneer u aan de beurt bent.
 • U bepaalt in overleg het aantal uren, met een maximum van 2,5 uur per week, de taken en het tijdstip waarop de ondersteuning komt.
 • U tekent een overeenkomst met de thuiszorgorganisatie.

De Centrale Toegang gaat in overleg met de thuiszorgorganisaties om te bepalen wanneer de huishoudelijke ondersteuning kan starten. Door de grote drukte kan niet iedereen direct geholpen worden.

Inwoners van Overbetuwe, Duiven, Westervoort en Renkum kunnen huishoudelijke ondersteuning direct aanvragen bij de A&S Groep.

De vraag naar huishoudelijke ondersteuning is de afgelopen periode opgelopen. Dit is een lokaal, maar ook landelijk probleem, doordat mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig wonen. Ook hebben wij te weinig personeel voor het bieden van huishoudelijke ondersteuning en zijn wij hard op zoek naar mensen die willen werken als huishoudelijke ondersteuning.

Wanneer we u laten weten dat u huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo kunt krijgen, kan het enige tijd duren voordat de ondersteuning start. Houd hier rekening mee. Ook als u ondersteuning krijgt, kunt u gevolgen merken van te weinig personeel. Wij vragen uw begrip hiervoor.