Hoe wordt zorg betaald

Hoe wordt zorg betaald 2020-05-20T15:20:22+00:00

Wmo

Voor Wmo-zorg in de vorm van huishoudelijke zorg of begeleiding betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) vastgesteld. Eenmaal per maand ontvangt u van het CAK een rekening. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl.

Wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft daarvoor dus geen eigen bijdrage te betalen.

Zorg in natura (ZIN) of PGB

Met een PGB (Persoonsgebonden Budget) kunt u zelf uw zorg inkopen. U moet er wel rekening mee houden dat u dan zelf een administratie moet bijhouden en zelf opdrachtgever / werkgever bent.
Met uw eigen zorgverzekeraar kunt u bespreken of u daarvoor in aanmerking komt. De voorwaarden staan ook in uw zorgpolis. Ga voor meer informatie naar de website van de Sociale Verzekeringsbank of van PerSaldo.

Zorg particulier inkopen

Hebt u behoefte aan meer zorg dan uw indicatie mogelijk maakt en wilt u die gaan inkopen, neem dan contact op met ons. Onze wijkverpleegkundige informeert u graag over de mogelijkheden.