Hoe wordt zorg betaald

Hoe wordt zorg betaald 2020-10-19T11:51:55+00:00

Wmo

Voor de diensten Huishoudelijke ondersteuning, Begeleiding en Groepsbegeleiding betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand (voor 2020), afhankelijk van overige ondersteuning waarvoor een eigen bijdrage wordt betaald. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Eenmaal per maand ontvangt u van het CAK een rekening. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u www.hetcak.nl.

Wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft daarvoor dus geen eigen bijdrage te betalen.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De WLZ betaalt een groot deel van uw zorg.
U betaalt ook zelf een klein deel van de zorg. Dit noem je: een ‘eigen bijdrage’.
U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor meer informatie over WLZ eigen bijdrage klik hier.
Hoeveel eigen bijdrage u betaalt? Dat heeft te maken met uw inkomen, uw persoonlijke situatie en of u in een instelling woont of niet.

Zorg in natura (ZIN) of PGB

Met een PGB (Persoonsgebonden Budget) kunt u zelf uw zorg inkopen. U moet er wel rekening mee houden dat u dan zelf een administratie moet bijhouden en zelf opdrachtgever / werkgever bent.
Met uw eigen zorgverzekeraar kunt u bespreken of u daarvoor in aanmerking komt. De voorwaarden staan ook in uw zorgpolis. Ga voor meer informatie naar de website van de Sociale Verzekeringsbank of van PerSaldo.

Zorg particulier inkopen

Hebt u behoefte aan meer zorg dan uw indicatie mogelijk maakt en wilt u die gaan inkopen, neem dan contact op met ons. Onze wijkverpleegkundige informeert u graag over de mogelijkheden.