Gedragscode medewerkers

Gedragscode medewerkers 2020-01-20T16:23:36+00:00

Wij willen graag dat de cliënten aan wie A&S Zorg zorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. In de notitie ‘Gedragscode voor medewerkers’ wordt beschreven wat A&S Zorg in dat verband van een ieder verwacht.

A&S Zorg wil dat deze gedragscode meer is dan een papieren tijger. Daarom wordt deze gedragscode ook op onze site gezet, zodat deze bekend is bij onze cliënten en samenwerkingspartners. Alle medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie.

De volledige Gedragscode voor medewerkers is hier te downloaden (pdf)