Diensten

Diensten 2022-02-10T13:51:55+00:00

A&S Zorg biedt verschillende diensten aan. Kijk hieronder om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

– WMO
Huishoudelijke ondersteuning
Begeleiding individueel
Begeleiding groep (dagbesteding)
Activerend werk

– WLZ
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Begeleiding individueel
Begeleiding groep (dagbesteding)
Huishoudelijke hulp

– Wijkverpleging
Persoonlijke verzorging
Verpleging

– Sentez Detachering & Leerbedrijf

– Maatschappelijk Inloopspreekuur

Onvrijwillige zorg
Medewerkers van A&S Groep richten zich op het realiseren van positieve welzijns- en gezondheidssituaties van de cliënt.
Zelfregie, de mogelijkheid om zelf je leven in te richten is hierin leidend.
Fysieke vrijheid is in de visie van A&S Groep een middel om dit te bevorderen daarom wordt er bij A&S Groep geen onvrijwillige zorg toegepast. Cliënten krijgen alleen zorg welke in het zorgplan is opgenomen en waar de cliënt mee instemt. A&S Groep is niet opgenomen in het openbaar locatieregister.