Coronabeleid A&S Groep

Coronabeleid A&S Groep 2021-12-20T15:13:14+00:00

Update: 20-12-2021

Zoals u weet verspreidt het Coronavirus zich door Nederland. De regering heeft alle maatregelen aangescherpt en een harde lockdown aangekondigd om zo de verdere verspreiding te bestrijden. Graag informeren wij u over de genomen maatregelen binnen de A&S Groep om in deze moeilijke tijd toch kwalitatieve zorg te kunnen verlenen.

Onze medewerkers houden zich dagelijks bezig met de zorg en het welzijn van onze cliënten, die veelal belast zijn met een chronische aandoening. We doen er alles aan om cliënten en medewerkers zo gezond mogelijk te houden. Wij houden de berichtgeving over het Coronavirus dan ook goed in de gaten. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD hebben de regie in Nederland wat betreft de aanpak van virusbestrijding.

Naast de landelijke maatregelen zijn binnen de A&S Groep de volgende maatregelen van kracht:

  • Wanneer er nieuwe maatregelen worden aangekondigd door het RIVM worden alle zorgmedewerkers geïnformeerd over

– wat te doen bij een mogelijke verdenking van besmetting;
– bij verkoudheid en/of hoesten in combinatie met koorts thuis blijven en niet naar de client gaan;
– bij alleen verkoudheid en/of hoesten de zorg/hulp door laten gaan;
– vermoeden van besmetting, melden bij de leidinggevende en het advies om wel of niet te mogen werken opvolgen.

  • Het is vanzelfsprekend dat onze medewerkers van verzorging en verpleging in geval dat u Covid-19 heeft voorzien zijn van het benodigde beschermingsmateriaal: mondkapje, handschoenen, desinfecterende lotion en schorten. Deze materialen en middelen zijn bedoeld om onze medewerkers en u te beschermen tegen besmetting. Wij nemen deze maatregelen dan ook zeer serieus en zullen er alles aan doen om u te beschermen.
  • Momenteel kunnen we al onze cliënten voorzien van zorg. Mocht er een cruciaal moment komen dat we dit niet meer kunnen, vanwege onderbezetting of verder aangescherpte maatregelen, dan zijn wij genoodzaakt keuzes te maken. Dit betekent dat in geval van flinke onderbezetting, er tijdelijk zorg afgezegd moet worden. NIET-medisch urgente zorg zoals huishoudelijke ondersteuning en het ondersteunen bij douchen en wassen zal dus tijdelijk afgezegd worden. Hier wordt u telefonisch, indien het zover komt, van op de hoogte gehouden. Binnen dit proces ligt de prioriteit bij de handelingen die op medische gronden door dienen te gaan zoals medicatie aanreiken, insuline toediening en andere verpleegtechnische handelingen.

Mocht er sprake zijn van een verdenking van een besmetting dan zullen wij het protocol en advies volgen van de GGD. Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

Hier vindt u o.a. antwoorden op veel gestelde vragen. U kunt ook bellen met het nationale informatienummer: 0800-1351.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

A&S Groep

>> Zie hier voor meer informatie over het coronavirus