Begeleiding individueel

Begeleiding individueel 2023-06-27T17:02:24+00:00

Als u thuis ondersteuning nodig hebt om uw zelfredzaamheid te vergroten, kunt u contact opnemen met de wijkcoach. 
De wijkcoach gaat dan samen met u kijken of en waaruit deze ondersteuning kan bestaan.

Bij A&S bieden wij de dienst ‘Begeleiding individueel’. Men kan denken aan begeleiding in het gezin van een ernstig meervoudig gehandicapt kind dat thuis woont bij de ouder(s); of begeleiding rond een thuiswonend persoon met gevorderde dementie die van de partner of vanuit de familie voortdurend hulp krijgt. Onze uitgangspunt is cliënten te ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk hun dagelijks leven in te richten.

Begeleiding individueel is niet alleen bedoeld voor volwassenen en ouderen die onvoldoende in staat zijn hun eigen leven te regelen en een eigen huishouden te organiseren. Begeleiding is ook mogelijk voor cliënten en gezinshuishoudens waar sprake is van langdurige en intensieve zorg voor een persoon met een beperkte zelfredzaamheid. De begeleiding kan hier nodig zijn als een vorm van respijtzorg; namelijk verlichting brengen bij degenen/naasten die voortdurende zorg bieden.met deskundige, gediplomeerde en ervaren medewerkers om u te ondersteunen.

Wat houdt begeleiding individueel onder andere in?

  • Het laten accepteren van de situatie
  • Het bevorderen van de integratie in de samenleving
  • Dagelijkse werkzaamheden regelen
  • Plannen en uitvoeren van taken
  • Administratie zaken bijhouden

Aanmelden
Bent u inwoner van Regio Gelderland en heeft u een zorgvraag of ondersteuning nodig dan kunt u terecht bij het lokale team of de lokale toegang van uw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toekennen van zorg of ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd(zorg).

Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp voor Zorgverleners en Wijkteams
Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp deel 1
Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp deel 2

Informatie en Contact
U kunt voor meer informatie contact opnemen met de Eerst Verantwoordelijke Medewerker van begeleiding individueel. Daarvoor kunt u bellen naar ons vaste nummer: 026-4465871 of mailen naar: info@asgroep.nl