Begeleiding groep (dagbesteding)

Begeleiding groep (dagbesteding) 2020-07-21T14:15:58+00:00

Onze dagbesteding is erop gericht om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen of te stabiliseren. Dat doen wij onder meer door het bieden van structuur in het dagelijkse leven, gevarieerde activiteiten en het ondersteunen bij het behoud van de praktische vaardigheden.

De groepen en de activiteiten worden zodanig samengesteld dat in elke behoefte in geestelijke en lichamelijke capaciteit kan worden voorzien.

Door het centraal stellen van de behoeften van de cliënt, ondersteunen wij als A&S Zorg de kracht en de mogelijkheden van de cliënt. Mede door Groepsbegeleiding kan de cliënt langer thuis blijven wonen. Tevens worden eventuele mantelzorgers en de familieleden ontlast. Het gaat erom dat de cliënten ondersteund worden in het optimaal mee kunnen doen in de samenleving. Doel is dat ze een zinvolle dag invulling hebben, ongeacht hun achtergrond of problematiek. De kracht van Groepsbegeleiding is dat je kunt leren van en met elkaar. Het delen van kennis en ervaring kan bijdragen aan de sociale ontwikkeling en het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

De dagbesteding is van maandag t/m vrijdag geopend!

Aanmelden

Bent u inwoner van Regio Gelderland en heeft u een zorgvraag of ondersteuning nodig dan kunt u terecht bij het lokale team of de lokale toegang van uw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toekennen van zorg of ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd(zorg).

Informatie en Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de Eerst Verantwoordelijke Medewerker van begeleiding groep. Daarvoor kunt u bellen naar ons vaste nummer: 026-4465871 of mailen naar: info@asgroep.nl