Begeleide omgang

Begeleide omgang 2024-02-02T16:30:46+00:00

Bij een scheiding hebben ouders het recht om hun kinderen te blijven zien. Echter, soms lopen conflicten tussen ouders zo hoog op dat de uitwonende ouder geen contact meer kan hebben met de kinderen. Ook wanneer kinderen uit huis geplaatst worden, kan er een breuk in het contact ontstaan. A&S Groep biedt hulp in deze situaties door middel van Begeleide omgang.
Begeleide omgangsregeling helpt ouders die uit elkaar zijn gegaan om afspraken te maken over de omgang met hun kinderen. Dit is vooral bedoeld voor ouders die niet zelf in staat zijn om goede afspraken met elkaar te maken. Soms is het na een scheiding niet mogelijk voor een ouder om het kind zonder begeleiding te zien. Er kunnen verschillende redenen hiervoor zijn. Toch is het van belang voor de goede ontwikkeling van het kind dat er in zekere mate contact blijft bestaan of genormaliseerd wordt.
Bij A&S Groep is er een begeleider aanwezig bij de bezoeken om er voor de kinderen te zijn. Om gebruik te maken van begeleide omgang, kan dit worden aangevraagd via het wijkteam. De omgang kan plaatsvinden op het kantoor van A&S Groep, bij de ouder thuis of op een neutrale locatie.