A&S Zorg

A&S Zorg 2022-12-05T14:59:36+00:00

De organisatie

Steeds meer mensen zijn aangewezen op hulp of zorg om goed te kunnen functioneren. Dit kan het gevolg zijn van ouderdom, een handicap of psychische problemen. In Nederland is  iedereen verzekerd voor zorg en kan daarom een beroep doen op deze zorg wanneer hij of zij denkt hiervoor in aanmerking te komen.

A&S Zorg is een thuiszorgorganisatie die hoogwaardige hulp en zorg levert aan iedereen in ieders cultuur in de regio Arnhem. Medewerkers van A&S Zorg zijn zo geselecteerd dat zij in een multiculturele samenleving optimale diensten en zorg kunnen bieden. De medewerkers beschikken niet alleen over de vereiste opleiding en diploma’s ook zijn zij meertalig. Hierdoor kunnen zij de cliënten in hun moedertaal helpen of verzorgen. De mens  staat centraal bij A&S Zorg. Met de hulp van A&S Zorg is er een zorg minder!

A&S Zorg biedt cliënten in haar werkgebied huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging zodat zij, indien gewenst thuis zelfstandig kunnen blijven zolang zij dit nodig of wenselijk acht.

A&S Zorg biedt alle vormen van thuiszorg aan particuliere en PGB-cliënten en biedt zorg aan cliënten met een geldige indicatie (WLZ, Wijkverpleging en WMO). Uitgangspunt bij het bieden van thuiszorg zijn de vraag, behoefte en de wens van de cliënt.