Activerend Werk

Activerend Werk 2019-03-01T12:30:07+00:00

Binnen A&S Groep bieden we (veilige) arrangementen waar een inwoner vanuit alle tredes van de participatieladder aan kan deelnemen. We werken vanuit de doelen van activerend werk. Daarnaast ondersteunen en stimuleren we de inwoner om het maximale uit zichzelf te halen zodat hij of zij naar vermogen blijvend een bijdrage kan leveren aan de samenleving.

 

Arrangementen Activerend Werk

We bieden de volgende arrangementen aan de doelgroep van activerend werk:
• Samen naar buiten (trede 1)
• Anderen ontmoeten (trede 2)
• Ondersteunen in de keuken, huishoudelijke afdeling, receptie, dagopvang en administratie (trede 3)
• Actief en matig zelfstandig, gericht op werk in de keuken, receptie, dagopvang, huishoudelijke afdeling, persoonlijke verzorging en administratie (trede 4.)
• Betaald Werk met ondersteuning (trede 5)
• Betaald Werk (trede 6) Inwoner kan binnen de dagopvang, ambulante begeleiding, huishoudelijke afdeling, persoonlijke verzorging, keuken, receptie en administratie werken

 

Aanmelden

De inwoner kan zich rechtstreeks melden bij Centrum Activerend Werk of het Sociaal Wijkteam. De contactpersoon van A&S Groep kan door professionals en inwoner vooraf worden benaderd om informatie over de arrangementen van activerend werk bij A&S Groep te geven.

 

Informatie en Contact

U kunt voor informatie contact opnemen met mevrouw Belgin Keles. Zij is binnen A&S Groep de contactpersoon voor Activerend Werk en is bereikbaar via e-mailadres b.keles@asgroep.nl