Activerend Werk

Activerend Werk 2020-07-21T14:28:44+00:00

Zou je graag iets arbeidsmatigs willen doen maar ben je niet in staat om zelfstandig (vrijwilligers) werk uit te voeren? Dan is mogelijk Activerend Werk iets voor jou! Activerend Werk is voor inwoners vanaf 16 jaar tot aan hun pensioenleeftijd die willen participeren en hierbij ondersteuning nodig hebben.

Activerend werk heeft als doel het ondersteunen van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die actief een bijdrage willen leveren aan de samenleving of willen werken en hierbij begeleiding nodig hebben.

Binnen de A&S Groep bieden wij (veilige) arrangementen waar u vanuit alle tredes van de participatieladder aan kunt deelnemen. We werken vanuit de doelen van activerend werk. Daarnaast ondersteunen en stimuleren wij de inwoner om het maximale uit zichzelf te halen zodat hij of zij naar vermogen blijvend een bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Wij bieden deelnemers plaatsen aan bij de Dagopvang, Keuken, Huishoudelijk Ondersteuning, Persoonlijke Verzorging/Verpleging en Administratie. Deze plaatsen zijn beschikbaar en uitvoerbaar voor Oriëntatiefase Activerend werk, AW ontwikkeling naar trede 3/4/5, AW stabiel op trede 3, AW stabiel op trede 4.

Aanmelden

De inwoner kan zich rechtstreeks melden bij het Centrum Activerend Werk of het Sociaal Wijkteam. Gemeente is verantwoordelijk voor het toekennen van zorg of ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd(zorg).

Informatie en Contact

U kunt voor informatie contact opnemen met mevrouw Belgin Keles. Zij is binnen A&S Groep de contactpersoon voor Activerend Werk en is bereikbaar via e-mailadres b.keles@asgroep.nl